Ohlášení

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme osobní údaje, které shromažďujeme, jak a proč je používáme a jaké možnosti a práva máte ohledně svých osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí, když si u nás objednáte produkty, navštívíte naše webové stránky, kontaktujete nás nebo se přihlásíte k odběru našeho newsletteru. Když se odkazuje na „my“ nebo „nás“, máme na mysli VENOOM GLOBAL s.r.o. , která zodpovídá za použití zde popsaných osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí jakákoli taková data, která lze použít k vaší osobní identifikaci, jako je vaše jméno, adresa, kontaktní údaje, zájmy, údaje o zařízení a další. Pro zjednodušení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů odkazujeme pouze na „data“.

VENOOM GLOBAL s.r.o. je odpovědnou právnickou osobou nebo „správcem“ za shromažďování a používání dat pro zákazníky VENOOM v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Jako správce můžeme používat Vaše údaje pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a jsme odpovědní za to, že s vašimi údaji bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, jako je GDPR.

Tyto podmínky platí při návštěvě nebo nákupu na www.venoom.com s vybraným regionem „Evropa“. Vezměte prosím na vědomí, že pokud žijete mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor nebo zvolíte region „Severní Amerika“, vztahují se na vás jiné podmínky. Vyberte prosím zemi, ve které žijete, na vstupní stránce, abyste se dostali do obchodu VENOOM relevantního pro vaši zemi pobytu.


Jak a proč jsou vaše data používána?

Abychom mohli poskytovat naše služby, potřebujeme o Vás shromažďovat určité údaje. Údaje, které nám poskytnete, používáme k:

 • Vám umožní přístup na naše webové stránky
 • spravovat a doručovat objednávky
 • poskytovat zákaznický servis a spravovat vracení a reklamace
 • rozvíjet naše produkty a naši nabídku
 • propagovat a prodávat naše produkty a služby
 • posílat personalizované newslettery, které vyhovují vašim zájmům


Jaká data se používají a jak dlouho?

Jaké údaje o vás shromažďujeme, závisí na tom, jaké služby používáte a jaké údaje se rozhodnete s námi sdílet. Pro výše uvedené účely o vás můžeme shromažďovat a používat následující typy údajů:

 • kontaktní a dodací údaje
 • upravené platební údaje
 • anonymní údaje o tom, jak webové stránky používáte
 • zpětná vazba a recenze
 • preference a zájmy
 • informace o vašem zařízení
 • další informace, které nám poskytnete v korespondenci

Vaše údaje jsou používány tak dlouho, dokud je to nezbytné pro účel, pro který jsme údaje shromáždili. Doba, po kterou vaše údaje uchováváme, se proto bude lišit v závislosti na účelu, pro který jsme údaje shromáždili.

Marketing, analytika a vylepšení webu

Tyto údaje získáváme z vašeho zařízení prostřednictvím souborů cookie (pokud nám to dovolíte). Další informace o tom, co jsou soubory cookie a jak jsou vaše údaje používány pro popsané účely, naleznete níže v části „Co jsou soubory cookie a jak je používáme?“.

Fúze nebo prodej aktiv

Můžeme prodávat, kupovat, fúzovat nebo spolupracovat s jinými společnostmi nebo podniky. V takových transakcích mohou být vaše data zahrnuta do převedených aktiv. V takovém případě budou vaše údaje nadále používány pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jaké jsou smluvní závazky?

Smluvní závazky odkazují na naše závazky uvedené ve všeobecných podmínkách, které přijímáte před zadáním objednávky. Abychom mohli splnit náš konec smlouvy, jako je dodání vašich produktů, musíme shromažďovat a používat určité údaje.

Co je oprávněný zájem?

Oprávněný zájem je právní termín, který odkazuje na rozumný důvod pro použití údajů za předpokladu, že takové použití nepřeváží nad vašimi právy a zájmy.


Co jsou cookies a jak se používají?

Kromě údajů, které nám poskytujete přímo při používání našich služeb, jsou některá data získávána automaticky z vašeho zařízení pomocí „cookies“ nebo podobných technologií sledování, když navštívíte naše webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení a shromažďují informace o vašem zařízení a vašem používání webu.

Soubory cookie používáme k:

 • zajistit základní funkčnost webu
 • udržovat bezpečnost webu
 • vám umožní přístup k rozšířeným funkcím webových stránek (jako je automatické rozpoznání země)
 • analyzujte používání našich webových stránek a pomozte nám je vylepšit
 • propagovat a prodávat naše produkty a služby

Některé soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky fungovaly tak, jak mají, a tyto se na vašem zařízení automaticky nainstalují na základě našeho oprávněného zájmu poskytovat vám fungující a bezpečné webové stránky. Jiné soubory cookie, jako jsou ty, které se používají pro marketingové a analytické účely, se nainstalují pouze tehdy, pokud nám při první návštěvě našich webových stránek umožníte takové soubory cookie používat (jako součást výběru předvoleb pro soubory cookie).

Když navštívíte naše webové stránky, budete požádáni, abyste si nastavili své preference týkající se souborů cookie. Můžete se rozhodnout povolit všechny soubory cookie, včetně marketingových a analytických souborů cookie, nebo povolit pouze určité typy souborů cookie.

Více o používání marketingových a analytických cookies

Marketingové a analytické soubory cookie nám poskytují souhrnná data o tom, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky, například jaké produkty si prohlížejí. Shromážděné údaje jsou nám prezentovány v anonymizované podobě, což znamená, že můžeme vidět pouze určitá data spojená s číslem návštěvníka.

Marketingové soubory cookie instalují naši marketingoví partneři, jako je Google, Facebook, Instagram a Youtube, a mohou být použity k zobrazování reklam na webových stránkách třetích stran a v reklamním kanálu vašich účtů na sociálních sítích. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zakážete marketingové soubory cookie, můžete stále dostávat reklamu VENOOM jako součást obecné reklamy na jiných webových stránkách a ve vašem zdroji sociálních médií.

Jak odstranit soubory cookie

Pokud jste přijali jakýkoli typ souboru cookie a změníte názor, můžete odstranit a zablokovat soubory cookie třetích stran prostřednictvím nastavení prohlížeče a nastavení účtu na sociálních sítích.

Co je oprávněný zájem?

Oprávněný zájem je právní termín, který odkazuje na rozumný důvod pro použití údajů za předpokladu, že nepřeváží nad vašimi právy a zájmy.


Jaká jsou vaše práva?

Máte na starosti svá data a vždy máte právo:

 • přístup k vašim datům
 • opravit nepřesné informace
 • požadovat vymazání nebo omezení vašich údajů
 • získat informace o zdroji, který používáme ke shromažďování vašich údajů (pokud údaje neposkytnete vy)
 • přesunout svá data do jiné služby (přenositelnost dat)
 • stěžovat si odpovědným úřadům

Chcete-li využít svá práva, napište nám na adresu info@venoom.com 

Právo na přístup k vašim údajům

Vždy máte právo nás požádat o doplňující informace o tom, proč vaše údaje zpracováváme, jaký typ údajů zpracováváme, jak dlouho vaše údaje uchováváme (nebo jaká kritéria používáme pro stanovení doby uložení), s kým vaše údaje sdílíme a zda jsou vaše data přenášena do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

Právo na opravu nepřesných informací

Vždy máte právo opravit jakékoli nepřesné údaje o Vás nebo nás požádat o opravu.

Právo požadovat vymazání nebo omezení vašich údajů

Máte právo na to, abychom vymazali nebo omezili použití vašich údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme údaje shromáždili. Máte také právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování, které považujete za nezákonné nebo zbytečné pro informované účely.

Právo na informace o zdroji údajů, které shromažďujeme

Máte právo získat informace o zdroji informací, které neposkytnete, a o automatizovaném rozhodování, jako je profilování.

Právo na přenositelnost údajů

Je-li to technicky možné, máte právo na přenesení svých údajů do jiné služby.

Právo podat stížnost

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým chráníme vaše údaje, máte právo kdykoli podat stížnost u Českého úřadu pro ochranu soukromí (www.uoou.cz) nebo příslušného dozorového úřadu v zemi vašeho bydliště.


Jak jsou vaše data uložena?

Podnikáme několik kroků, abychom udrželi vaše data v bezpečí prostřednictvím řízení přístupu, kontroly autorizace, kontroly vstupu a postupů šifrování. Více o bezpečnostních krocích, které podnikáme, si můžete přečíst v našich zásadách zabezpečení dat.


Kdo může získat přístup k vašim údajům?

K vašim údajům mají přístup pouze ti naši zaměstnanci a konzultanti, kteří údaje potřebují k výkonu své práce. Kromě našich zaměstnanců a konzultantů využíváme některé důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají poskytovat, zlepšovat, propagovat a chránit naše služby. Například využíváme třetí strany k poskytování přepravy, zákaznických služeb a ke správě marketingu, ukládání dat a webhostingu naším jménem.

Aby naši partneři mohli poskytovat své služby, je někdy nutné, abychom s nimi sdíleli vaše údaje. Sdílíme pouze takové údaje, které jsou nutné k provedení příslušné služby. Rovněž zajišťujeme, aby všechny třetí strany, které získají přístup k vašim údajům, byly povinny s takovými údaji nakládat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Nezávislí poskytovatelé platebních služeb

Abychom zajistili bezpečné platby, používáme v pokladně renomované poskytovatele platebních služeb třetích stran. Aby vám mohli poskytnout platební možnosti, potřebují přístup k vašim platebním údajům.

Mějte prosím na paměti, že tito poskytovatelé platebních služeb mají nezávislou odpovědnost za údaje, které shromažďují v rámci poskytování požadovaných platebních služeb. Poskytovatelé služeb jsou považováni za správce údajů pro transakci a platební údaje a jsou odpovědní za to, že vaše údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR a dalšími platnými zákony k zajištění bezpečných transakcí.

Sdílení dat v rámci skupiny VENOOM

Můžeme také čas od času sdílet vaše údaje s jinou společností v rámci skupiny VENOOM a jejími zaměstnanci a konzultanty, kteří potřebují přístup k určitým údajům, aby mohli vykonávat svou práci.


Kde jsou vaše data uložena?

Vaše údaje bezpečně uchováváme na serverech v Evropské unii. Pokud převedeme nebo umožníme našim partnerům přenášet nebo uchovávat vaše informace mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, podnikneme nezbytné kroky, abychom zajistili, že vaše údaje budou používány a uchovávány v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Takové akce mohou zahrnovat podepsání tzv. „standardních smluvních doložek“ s příjemcem, který získá přístup k vašim údajům mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, spolu s dalšími bezpečnostními opatřeními (například šifrování a pseudonymizace).

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme podle potřeby aktualizovat, aby odráželo změny v našich službách a nabídkách a splnilo zákonné požadavky. O všech podstatných změnách, které ovlivňují vaše práva, vás budeme informovat e-mailem, než taková změna vstoupí v platnost. Vždy si můžete prohlédnout nejaktuálnější prohlášení o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách v části „Ochrana osobních údajů“.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 1.6.2021.

Kontaktní informace

pokud máte nějaké dotazy nebo zpětnou vazbu k těmto zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@venoom.com

Podrobnosti o společnosti

VENOOM GLOBAL s.r.o.
Heřmanova 597/61
Praha 170 00
Česká republika

IČO: 06138021
DIČ: CZ06138021

Vynikající