VENOOM GLOBAL s.r.o.
Heřmanova 597/61
170 00 Holešovice Praha 7
Česká republika
IČO: 06138021
IČ DPH: CZ06138021

E-Mail: info@venoom.eu
Telefon: +420 739 015 211

CEO: Denis Soldan, Adela Senkova

VENOOM GLOBAL s.r.o. - Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Praha 26. května 2017, oddíl Sro, vložka č. C 276489.


COPYRIGHT

Copyright © 2014 - 2021 VENOOM GLOBAL s.r.o se vztahuje na design této webové stránky, její text, veškerou grafiku a fotografie, každý podle svého výběru. rozložení a software. Všechna práva vyhrazena. Kopírování nebo reprodukce (včetně tisku na papír) celého webu, resp. její části jsou povoleny pouze za účelem zadání objednávky u společnosti VENOOM GLOBAL s.r.o. nebo použít tento web jako zdroj nakupování. Jakékoli jiné použití materiálů a informací uvedených na těchto webových stránkách - včetně reprodukce, dalšího prodeje, úpravy a zveřejňování jiného než výše uvedeného cíle - je zakázáno, kromě případů, kdy společnost VENOOM GLOBAL s.r.o. poskytnout k tomu písemný souhlas.


TRADEMARKS OF GOODS 

Všechny záhlaví stránek, resp. navigační lišta, grafické ikony a symboly jsou registrovány jako ochranné známky zboží, ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti VENOOM GLOBAL s.r.o .. Všechny ostatní názvy ochranných známek a názvy produktů, loga a ochranné známky jsou majetkem vlastníka.


Vynikající